Category Archives: health news

“นมแม่ 162” สูตรสำคัญสร้างลูกน้อย

Posted on by

เมื่อการสร้างเสริมสุขภาพให้ยั่งยืน เริ่มตั้งแต่กระบวนการที่คุณพ่อคุณแม่ร่วมสร้างชีวิตเล็กๆ “นมแม่” จึงเป็นกระบวนการเริ่มแรกของการสร้างชีวิต สู่การเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เพราะนอกจากนมแม่จะเป็นอาหารสำคัญสำหรับทารกแล้ว ยังมีส่วนกระชับสายสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นอีกด้วย
กว่า 36 ปีที่ผ่านมา Continue reading

Category: health news

‘เค็มน้อยอร่อยได้ ห่างไกล NCDs’

Posted on by

ปัจจุบันพบว่าประชากร ในประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิต 3 ใน 4 มีสาเหตุมาจากโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งโรคดังกล่าว ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อโรค แต่เป็น ผลจากการมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม เช่น ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย ทานอาหารหวาน มัน เค็มมาก พักผ่อนน้อย และมีความเครียด ส่งผลให้ ความดันเลือดสูง น้ำตาลในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูงขึ้น น้ำหนักตัวเกิน จนกระทั่งอ้วน ส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อตามมา
และสถานการณ์โรคไม่ติตต่อ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความชุกของโรค ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551 และครั้งที่ 5 พ.ศ.2557 ตามลำดับ พบว่า ความชุกของเบาหวานเพิ่มขึ้นจาก 6.9 เป็น 8.9 และความชุกของความดันโลหิตสูง เพิ่มขึ้น จาก 21.4 เป็น 24.7 ตามลำดับ
Continue reading

Category: health news

เป็นหวัด หรือ ภูมิแพ้กันแน่

Posted on by

บางครั้งโรคจมูกอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส (viral rhinitis) หรือหวัด (common cold) กับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ (allergic rhinitis) อาจมีอาการคล้ายกัน โรคจมูกอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส (viral rhinitis) หรือหวัด (common cold) ทำให้ผู้ป่วยมีไข้ อ่อนเพลีย ปวดหรือมึนศีรษะ คัดจมูก น้ำมูกไหล (ใส หรือขุ่น) Continue reading

Category: health news

ระวังนิ้วล็อก แนะบริหารนิ้วมืออย่างถูกต้อง

Posted on by

เตือนระมัดระวังนิ้วล็อกโรคที่จากการใช้งานนิ้วมือมาก แต่สมารถป้องกันได้ด้วยการใช้นิ้วมืออย่างระมัดระวัง บริหารนิ้วมืออย่างถูกต้อง ป้องกันการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อและเส้นเอ็นบริเวณนิ้ว
นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า โรคนิ้วล็อกเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายและพบมากในช่วงอายุ 40-50 ปี กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าคนอื่นๆ คือ ผู้ที่ใช้มือในลักษณะเกร็งนิ้วบ่อยๆ เช่นแม่บ้านที่หิ้วถุงพลาสติกหนักๆ หิ้วถังน้ำซักบิดผ้า กำมือสับหมูหรือไก่ รวมทั้งผู้ที่มีอาชีพในลักษณะที่ใช้งานนิ้วมือมากๆ เช่น คนทำสวนที่ใช้กรรไกร มีด ตัดหรือฟันกิ่งไม้ ใช้จอบ เสียม ขุดดิน คนขายของหิ้วสินค้าเดินเร่ขาย ช่างไฟฟ้า ช่างโทรศัพท์ ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างตัดเสื้อผ้า ช่างทำผม ช่างเจียระไนพลอย คนส่งน้ำขวด คนส่งแก๊ส คนทำขนม นวดแป้งและซาลาเปา พนักงานธนาคาร ที่หิ้วถุงเหรียญหนักๆ เป็นประจำ นักกอล์ฟ นักแบดมินตัน หมอฟัน นักเขียน ครู นักบัญชีอาชีพเหล่านี้ต้องระวังเป็นพิเศษ รวมถึงผู้ที่ใช้มือจับเมาส์คอมพิวเตอร์เป็นประจำนานๆ ซึ่งอาการมักเริ่มต้นด้วยอาการเจ็บบริเวณฐานนิ้ว เจ็บเมื่อขยับนิ้วมือ การงอและการเหยียดนิ้วฝืด สะดุด เหยียดนิ้วไม่ออกหรืองอนิ้วไม่เข้า นิ้วแข็งบวมชา นิ้วเกยกัน กำมือไม่ลง นิ้วโก่งงอ หากไม่ได้รับการรักษา นิ้วข้างเคียงก็จะยึดติดแข็งจนใช้งานไม่ได้
Continue reading

Category: health news

“โรคเอ็มเอส” หนึ่งโรคหายากที่วัยทำงานควรระวัง

Posted on by

หากคุณตื่นมาในเช้าวันใหม่แล้วพบว่าตัวเองไม่สามารถเดินได้ หรือไม่สามารถมองเห็นแล้ว คุณคงจะรู้สึกตกใจและเสียขวัญไม่ใช่น้อย อาการเหล่านี้อาจเป็นหนึ่งในอาการของโรคโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง หรือ โรคเอ็มเอส (Multiple Sclerosis) หนึ่งในโรคหายากที่เกิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติ ทำให้ปลอกหุ้มประสาทอักเสบถูกทำลาย จนก่อให้เกิดอาการผิดปกติทางเส้นประสาทที่ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆ อาทิ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชาที่ร่างกาย เวียนหัว ซึมเศร้า เป็นต้น
รศ.พญ.นาราพร ประยูรวิวัฒน์ นายกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย กว่าร้อยละ 70 ของผู้ป่วยโรคเอ็มเอส มักเกิดอาการขึ้นในวัยทำงาน จึงส่งผลต่อสมาชิกในครอบครัวที่ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบเลี้ยงดู และยังส่งผลกระทบต่อกำลังแรงงานที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย
“ผู้ป่วยเอ็มเอสมีอาการหลากหลายรูปแบบโดยจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของระบบประสาทส่วนกลางที่เกิดการอักเสบทำลาย หรือเกิดรอยโรคขึ้น เช่น หากมีความผิดปกติที่ตำแหน่งของเส้นประสาทตาก็จะทำให้มีอาการตามัว หรือหากเกิดที่ส่วนสมองที่ทำหน้าที่ควบคุมการทรงตัว ก็จะทำให้การทรงตัวของร่างกายผิดปกติ อาจมีอาการแขนขาอ่อนแรง หรือไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะ เป็นต้น ด้วยอาการที่ไม่จำเพาะเจาะจงและยังมีอาการคล้ายโรคอื่นๆ จึงทำให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคเอ็มเอสค่อนข้างยากและล่าช้า” รศ.พญ.นาราพร กล่าว
Continue reading

Category: health news

เตือน ปชช. ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่

Posted on by

กรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนเตรียมป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่เน้นใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรคว่า จากที่มีรายงานข่าวในต่างประเทศพบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในฮ่องกงและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก Continue reading

Category: health news

5 เทคนิค ปลุกตัวเองให้ฟิตยามเช้า

Posted on by

เคยไหมที่พร่ำบอกตัวเองว่า หลังเลิกงานจะเข้าฟิตเนส แต่กลับล้มเหลวไม่เป็นท่าเพราะภารกิจทั้งงานและข้ออ้างส่วนตัว แนะนำ 5 เทคนิคช่วยปลุกชีวิตยามเช้าให้กลับมาสดใส ด้วยการสร้างนิสัยตื่นมาออกกำลังกาย ที่ทุกคนสามารถทำได้แม้จะบ่นว่า “ไม่มีเวลา” Continue reading

Category: health news