ประโยชน์ ของแอโรบิค

Posted on by

การออกกำลังกายแบบแอโรบิค ซึ่งหมายถึงการออกกำลังกายที่นานพอที่จะกระตุ้นให้ร่างกายใช้พลังงานจากการใช้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นจากสภาวะปกติทำให้ปอดหายใจเอาอากาศเข้าไปมาก หัวใจเต้นเร็วขึ้นและสูบฉีดเลือดแรงขึ้น ส่งผลให้ปอดมีประสิทธิภาพหัวใจแข็งแรง และหลอดเลือดดีขึ้น ขับถ่ายสะดวก นอนหลับง่าย ลดความเครียด ไม่อยากเหล้าและบุหรี่ช่วยลดความอ้วน จิตใจสดชื่น และมีความคิดสร้างสรรค์ตัวอย่างของการออกกำลังกายแบบแอโรบิค คือ การเดินเร็ว การวิ่ง การขี่จักรยาน การว่ายน้ำ การเต้นแอโรบิค เป็นต้น

ข้อควรระวังในการออกกำลังกายแบบแอโรบิค

ก่อนการวิ่งควรมีการสำรวจความพร้อมของสภาพร่างกายก่อนว่ามีความพร้อมเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้ออกกำลังกายมาเป็นเวลานานให้ลองดูก่อนตามกำลังหากไม่มีความผิดปกติใดๆ ก็สามารถเริ่มวิ่งได้ แต่หากมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจ ความดันโลหิตหรือโรคอื่นๆ ที่เป็นข้อจำกัดในการออกกำลังกายควรปรึกษาแพทย์ก่อน

– หากมีความผิดปกติในระหว่างการวิ่งควรหยุด เมื่ออาการบรรเทาแล้วค่อยออกวิ่งใหม่หากมีอาการเพียงเล็กน้อยก็ใช้วิธีวิ่งสลับเดิน แต่หากอาการไม่บรรเทาลงให้ไปพบแพทย์

ขอบคุณข้อมูล จาก สสส.

Category: news
Comments are disabled