ปภ.สั่งทุกหน่วยเร่งช่วยน้ำท่วมสกลนครต่อเนื่อง

Posted on by

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมสกลนคร เขตเทศบาลระดับน้ำเริ่มลดลง บางจุดยังมีน้ำท่วมสูง แบ่งภารกิจหน่วยปฏิบัติให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ต่อเนื่อง

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสกลนคร ว่า ปัจจุบันพื้นที่เขตเทศบาลนครสกลนครระดับน้ำเริ่มลดลง ถนนทุกสายสามารถสัญจรผ่านได้ สนามบินสกลนครและโรงพยาบาลศูนย์สกลนครเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้ว แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครสกลนครในบางจุด ได้แก่ บริเวณข้างสระพังทอง ระดับน้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร ด้านข้างและหลังวัดพระธาตุเชิงชุม ระดับน้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร ตลาดต.การค้า ระดับน้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร บริเวณแยกธนาคารกรุงศรี – แยกบริษัทอีซูซุ ระดับน้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร โดยโรงเรียน 94 แห่ง ยังปิดการเรียนการสอน ในส่วนของพื้นที่นอกเขตเทศบาลนครสกลนครและอำเภออื่นๆ ยังคงมีน้ำท่วมสูง

“สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปภ. ได้บูรณาการจังหวัด หน่วยทหาร อาสาสมัคร มูลนิธิ เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปฏิบัติการระบายน้ำออกจากพื้นที่ มุ่งเน้นการดูแลด้านการดำรงชีพและความปลอดภัยของผู้ประสบภัยเป็นหลัก อีกทั้งจัดรถบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง การซ่อมแซมถนนและสิ่งสาธารณูปโภคให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยได้แบ่งมอบภารกิจของแต่ละหน่วยปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ประสบภัย” อธิบดีปภ. กล่าว

นายฉัตรชัย กล่าวว่า ปภ.ระดมสรรพกำลังทั้งเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤติกว่า 300 นาย พร้อมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 แห่งรวมกว่า 100 รายการ อาทิ รถสูบส่งน้ำระยะไกล/รถสูบน้ำท่วมขัง 11 คัน เครื่องสูงน้ำ 6 เครื่อง รถไฟฟ้าส่องสว่าง 4 คัน รถผลิตน้ำดื่ม 4 คัน รถยนต์ขนย้ายผู้ประสบภัย 32 คัน รถบรรทุกกระบะ 52 คัน เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ 90 ลำ เรือเจ็ทสกี 4 ลำ รถครัวสนาม 3 คัน เข้าให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

“แบ่งเป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร และเขต 14 อุดรธานี ให้บริการน้ำดื่มแก่ประชาชน และนำเรือ/รถขนย้าย ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครสกลนคร ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมานำกำลังพลและเครื่องจักรกลช่วยเหลือในพื้นที่อำเภอพรรณนานิคม และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น กำลังพลและเครื่องจักรกลให้การช่วยเหลือพื้นที่อำเภอพังโคน นอกจากนี้ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ ชุมชนเทศบาลนครสกลนคร 2 จุด พื้นที่ตามลำน้ำก่ำ 7 จุด รวมถึงได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อรองรับประชาชนที่อพยพออกจากพื้นที่น้ำท่วม 5 แห่ง มีผู้อพยพรวม 296 คน” อธิบดีปภ. กล่าว

นายฉัตรชัย กล่าวว่า ปภ.กำชับหน่วยปฏิบัติให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนครอย่างเต็มกำลัง โดยเฉพาะการหมุนเวียนกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรด้านสาธารณภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพปัญหา โดยจะได้ประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนครอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์ภัยจะสิ้นสุดและฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกติ.-สำนักข่าวไทย

Category: news
Comments are disabled